ติดต่อเราการติดต่อ
       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
 • : Address. ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  : Tel. 0-7433-6933 ต่อ 197, 310
  : Fax. 0-7433-6938  
  : Mail. cc@skru.ac.th
  : Web. cc.skru.ac.th
  : Facebook. www.facebook.com/ccskru

         แผนที่การเดินทาง