• Welcome to eduroam @ Songkhla Rajabhat University site.
  • Language and Computer Center @ Songkhla Rajabhat University
  • Office of Academic Resources and Information Technology @ Songkhla Rajabhat University
  • Chalermprakiet Hall @ Songkhla Rajabhat University

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ eduroam@SKRU

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


About eduroam

eduroam ย่อมาจาก “educational roaming” เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจากเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของ ...

อ่านต่อ

How to use

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้เครือข่าย ...

อ่านต่อ

Service Area

พื้นที่ที่ให้บริการ eduroam ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และ อาคารบรรณราช ...

อ่านต่อ

FAQ

ตอบทุกคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eduroam เช่น เราจะทราบได้อย่างไรว่าสถานศึกษาใดบ้างที่เปิดให้บริการ eduroam ...

อ่านต่อ